Disclaimer en Voorwaarden

Lees hier de Privacyverklaring

Belangrijke informatie

Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk dat je onderstaande informatie goed doorleest. Zodra je contact opneemt, je inschrijft, een afspraak maakt of een digitaal product aanschaft word je bekend verondersteld met de disclaimer en voorwaarden.

 

Voorwaarden

 • Alle online sessies zijn via Zoom en worden vooraf per bank voldaan bij het maken van de afspraak.
 • Je ontvangt vooraf duidelijke informatie waardoor je je mentaal en technisch optimaal kunt voorbereiden op de Zoom-sessie. Mocht blijken dat je desondanks technisch niet voorbereid bent en er ontstaan daardoor problemen, dan moet ik helaas de sessie afbreken. Zorg ook dat je op tijd bent. Als ik op je moet wachten dan kan de sessie komen te vervallen. In beide gevallen zal ik voor de nieuwe afspraak de extra tijd in rekening brengen à 120 euro per sessie. Onder geen enkele voorwaarde kun je dan alsnog annuleren of om restitutie vragen.
 • Afspraken die zijn vergeten of die niet ten minste 48 uur van tevoren zijn verplaatst of afgezegd worden in rekening gebracht tegen een minimum bedrag van 120 euro per gemiste sessie, ongeacht de reden van niet verschijnen of annulering. Let op: een annulering is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen. Neem anders nogmaals contact op.
 • Inschrijving voor een sessie, traject, cursus of workshop is pas definitief na betaling. Restitutie van het hele of gedeeltelijke bedrag is na definitieve inschrijving niet mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, ook niet als je zelf besluit de cursus of sessie(s) niet te volgen (ongeacht de reden).
 • Op zakelijke sessies en trajecten is geen consumentenrecht van toepassing.
 • Voor het bedrijfstraject krijg je een coachings-overeenkomst toegestuurd ter ondertekening.
 • Alle tarieven op deze website zijn inclusief 21% BTW voor particulieren en excl. 21% BTW voor ondernemers. 
 • Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico. Saskia Willockx is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het deelnemen aan activiteiten of sessies door haar georganiseerd, of schade die is toegebracht door andere deelnemers.
 • Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Saskia Willockx of materiaal dat door haar is ingehuurd, zal altijd verhaald worden op de deelnemer.
 • Alle informatie die deelnemers tijdens cursussen of workshops met elkaar delen is strikt vertrouwelijk.
 • Op alle teksten, afbeeldingen en ander materiaal op mijn website rust copyright. Deze mogen niet gekopieerd, doorgestuurd of verspreid worden, noch in originele vorm, noch in bewerkte vorm.
 • Aan de teksten op deze website is uiterste zorg besteed. Desalniettemin kan geen garantie worden gegeven over de juistheid of volledigheid hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleed.

Disclaimer

 • Saskia Willockx is geen arts en geeft derhalve geen medische adviezen en/of behandeling. Zij begeleidt slechts aanvullend aan de reguliere behandelwijzen.
 • Dit geldt voor alle adviezen zowel op lichamelijk als ook op emotioneel, psychisch en spiritueel vlak, gegeven tijdens sessies (live of digitaal), cursussen of workshops.
 • Adviezen t.a.v. voeding en voedingssupplementen zijn niet bedoeld ter vervanging van medische behandeling en/of dieet.
 • Saskia Willockx zal nooit iemand afhouden van reguliere medische en/of psychologische c.q. psychiatrische behandeling.
 • Zij adviseert en begeleidt naar beste vermogen binnen de mogelijkheden die zij heeft en zal duidelijk aangeven wanneer zij van mening is dat de client(e) reguliere hulp dient te vragen. Mocht de client(e) daaraan geen gehoor geven dan is dit uitsluitend de verantwoordelijkheid van de client(e).
 • Saskia Willockx kan nimmer aansprakelijk gesteld worden, noch door de client(e) zelf noch door derden, voor de gevolgen van het al dan niet opvolgen van haar adviezen en het al dan niet zoeken van reguliere behandeling.
 • Client(e) realiseert zich dat het verstrekken van relevante gegevens noodzakelijk is voor een optimale begeleiding. Client(e) verstrekt deze informatie naar eer en geweten. Indien relevante informatie wordt achtergehouden is dit de verantwoordelijkheid van client(e).
 • Uiteraard worden al je persoonlijke gegevens verwerkt conform de AVG, zie privacyverklaring.

Wil je ca. 2 x per maand blogs, inspiratie en nieuws ontvangen?

 

Klik op de afbeelding om je in te schrijven

Lees eerst de privacyverklaring. 

 

 

error: Content is protected !!