Van nature helpen we graag, dat zit diep in onze menselijke structuur ingebakken. Als we een positieve impact hebben op het leven van anderen, dan geeft dat voldoening. Toch kan helpen in sommige situaties nadelig uitpakken voor zowel de helper als voor degene die geholpen wordt.

In dit artikel geef ik enkele voorbeelden die ik in mijn werk als soul reader tegenkom.

Helpen uit medelijden

Tijdens readings in de Akashic Records tref ik regelmatig “medelijdende verbindingen” aan bij mijn cliënten. Dit zijn energetische lijntjes waar doorheen de helper energie weglekt naar degene die hij helpt of probeert te helpen. Dit weglekken van energie gebeurt omdat er sprake is van medelijden, gebaseerd op het gevoel of idee: “de ander kan het niet zonder mijn hulp, laat mij het maar doen”.

Deze gedachte hoeft niet bewust te zijn, maar het resulteert in het teveel doen voor de ander, diens taken uit handen nemen of piekeren of die ander het wel redt, waardoor energie weglekt.

Dit is nadelig omdat de helper zich in feite boven de ander plaatst in een superieure positie en de intrinsieke kracht en innerlijke hulpbronnen van de ander ontkent. Als je iemand teveel uit handen neemt krijgt hij of zij niet de kans om de eigen vindingrijkheid en innerlijke kracht aan te spreken en te bevorderen. Zo wordt persoonlijke groei en ontwikkeling afgeremd. In plaats van dat je geeft, neem je juist iets af.

Vooral professionele hulpverleners en empathische mensen met de beste bedoelingen zijn hier gevoelig voor. Ze lekken hun energie weg, soms wel naar vele tientallen mensen. Dit kan leiden tot chronische vermoeidheid.

Hoe doorbreek je dit patroon?

Je kunt dit patroon doorbreken door te (h)erkennen dat je uitgaat van het idee dat de ander het niet kan en dat jij het beter voor hen kunt doen: een vorm van arrogantie dus.

Gun de ander het leren door vallen en opstaan en daarmee het ontdekken van de eigen innerlijke wijsheid en kracht. Langs de zijlijn kun je zeker inspireren en bemoedigen, maar laat het dan los. Neem niet de lasten van de ander op je nek, daar is niemand bij gebaat.

Je ontdekt op deze manier vanzelf wanneer het wèl gepast is om praktische hulp te verlenen, of dat je teveel in de redders-rol wilt stappen. Zodra je overmatige hulpvaardigheid en piekeren over anderen kunt loslaten, kun je oprecht helpen vanuit compassie en zal je vitaliteit toenemen.

Readings: de ziel heeft het laatste woord

Als iemand mij benadert voor een reading, check ik altijd eerst of de ziel mij toegang verleent tot het ziele-dossier (het Akashic Record).

In 99% van de gevallen is het antwoord ja, en 1% is nee. Het kan zijn dat de timing van de reading niet klopt, mijn methode niet past bij deze cliënt of dat ik niet de juiste persoon ben om hen verder te begeleiden.

Dit kan heel teleurstellend zijn voor degene die om hulp en inzichten vraagt. Voor mij als hulpverlener was het wel even wennen om een nee te horen en iemand te moeten teleurstellen, maar zonder de toestemming van de ziel kan en mag ik niet verder met de voorbereiding van de reading.

Moraal van dit verhaal

Soms help je het meest als je juist niet (teveel) helpt en de ander de ruimte geeft voor zijn eigen proces. 

Het hoogste goed

Vanuit mijn kennis en ervaring als soul reader kan ik gerust stellen: de ziel heeft niet alleen een enorme wijsheid opgebouwd door alle ervaringen van vele levens, ze heeft ook altijd jouw hoogste goed voor ogen.

Daar kun je op vertrouwen.

 

Wil jij meer verbinding met je ziel? Een Soul Realigment Reading helpt je je eigen leven te transformeren.

error: Content is protected !!