Zijn alle zielen gelijk? Daar kunnen we kort over zijn: nee. Iedere ziel is uniek, er zijn geen 2 zielen hetzelfde. Ze zijn wel gelijkwaardig, want alle zielen zijn een manifestatie van de Bron van Licht, Liefde en Creatie.

De 7 zielstypen volgens Michael

Wat misschien als een verrassing komt: zielen hebben allemaal bepaalde karakteristieken. Een zielspersoonlijkheid, zou je kunnen zeggen.

De 7 zielstypen zijn:

  1. Server (Dienaar)
  2. Priest (Priester, ook wel Bruggenbouwer genoemd in de Nederlandse vertaling van het Michaelsysteem)
  3. Artisan (Kunstenaar of Creator)
  4. Sage (Wereldwijze)
  5. Warrior (Strijder)
  6. King (Koninklijke)
  7. Scholar (Geleerde of Ontwikkelde)

De namen van de zielstypen zeggen niets over het beroep dat iemand kiest. Dat is in ieder leven weer anders en het zielstype blijft in al je levens op aarde gelijk.

Aan de namen kun je wel iets zien over de eigenschappen en focus van iedere ziel. Het is namelijk zo dat iedere ziel een andere kleur licht op aarde komt brengen. Haar eigen smaakje van de Bron, haar eigen interpretatie en expressie. Zo houden we variëteit en kunnen we leren van elkaars verschillend zijn.

Begrip en compassie spelen een grote rol in de ontwikkeling van iedere ziel en wat helpt daarbij méér dan het uniek zijn van jezelf en anderen te leren omarmen? 

De kenmerken van de zielstypen op een rijtje: 

Inspiratie

De Server en Priest willen vooral dienstbaar zijn en inspireren. Daarbij kunnen ze in de valkuil stappen van dienstbaarheid ten koste van zichzelf of in fanatisme gaan doordraven (“dit is goed voor jou, geloof me maar”).

De Server is introvert en voelt zich goed in 1-op-1 contacten. Ze kiezen vaak voor beroepen als therapeut of healer en richten zich op het praktische en het algemeen belang.

De Priest inspireert graag grotere groepen mensen. Dit kan overigens ook in het bedrijfsleven zijn en hoeft niet expliciet spiritueel te zijn. Er is een visie van “het hoogste goed”.

Expressie

De Artisan en Sage voelen vooral de behoefte om tot expressie te brengen wat in hen leeft door middel van creativiteit en communicatie. Dat doen ze op zeer verschillende wijze.

De Artisan is van nature introvert en kan ook happy zijn op een zolderkamertje, teruggetrokken levend met haar “ambacht”. Een Artisan is niet per se een kunstenaar, al zal er altijd wel een creatief aspect herkenbaar zijn in iemands leven. Dit kun je heel breed zien: goed zijn in problemen oplossen is ook een vorm van creativiteit.

De Sage wil juist een groot publiek bereiken, wil gehoord en gezien worden. Sterker nog, dat heeft een Sage nodig om haar zielemissie te vervullen. In deze tijd van massacommunicatie voelt de Sage zich dan ook prima thuis want het is nu gemakkelijker dan ooit om veel mensen te bereiken met je boodschap.

Actie

En dan de doeners onder de zielen, de echte actiebeesten: Warriors en Kings. Zij willen graag aards, praktisch en concreet bezig zijn.

De Warrior is strijdbaar en heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij komt op tegen onrecht of strijdt voor een goede zaak.

De King heeft leidinggevende kwaliteiten en aspiraties. Hij zet zijn tanden graag in een groot project en stuurt met verve zijn “onderdanen” aan.

Assimilatie

De Scholar, last but not least, verzamelt en integreert (assimileert) graag kennis en heeft de neiging het leven te willen observeren. Echt in de ervaring van het leven aanwezig zijn en blijven – met alle emoties – kan een uitdaging zijn. Hij zit nou eenmaal liever in zijn hoofd alles te bestuderen.

Mijn eigen zielstype

Zelf ben ik een Server en ik ervaar duidelijk het dienstverlenend en inspirerend willen zijn. Ook de valkuil ben ik tegengekomen: door een burn-out heb ik veel over mezelf geleerd. Ik kan nu heel wat beter mijn grenzen voelen en aangeven, gelukkig. Het blijft wel een aandachtspunt en dat zit dus in de aard van het zieltje 😊.

Herken jij je eigen zielstype?

De informatie over zielstypen en zielekeuzes van Michael is voor mij jarenlang een bron van inspiratie geweest. Toch zijn er veel meer variaties mogelijk op zielsniveau. In de Akashic Records is een schat aan ziele-informatie beschikbaar.

 

Wil jij weten wie je bent op zielsniveau?

Kies dan voor een Soul Realignment Akasha Reading.

error: Content is protected !!