De wereld werd onlangs opgeschrikt door de zelfmoord van 2 succesvolle en beroemde mensen. Anthony Bourdain en Kate Spade leken aan de buitenkant het allemaal te hebben. Aan de binnenkant ging het blijkbaar zo slecht dat ze geen andere uitweg zagen dan een einde aan hun leven te maken. Hoe kan dat?

Durf te vragen

Via social media zijn mooie, compassievolle artikelen en reacties geplaatst. De woorden van Jeff Foster (via Instagram) en Arianna Huffington (via LinkedIn) troffen mij.

Wat ik daaraan toe wil voegen is deze oproep:

Kom je er zelf niet uit … vraag om hulp!

Hulp vragen, het lijkt zo voor de hand liggend, zo’n open deur. Toch plegen velen zelfmoord, mensen die ofwel geen hulp vroegen of geen adequate hulp kregen. Alleen als het beroemde mensen betreft lezen we erover en realiseren we ons weer eens dat succes, geld en roem niet per se gelukkig maken.

Hoe maakbaar is ons leven?

We leven in een tijd waarin vaak verkondigd wordt dat alles maakbaar zou zijn. Je hoeft maar te visualiseren en te vragen en je krijgt het. Soms krijg je zelfs het gevoel dat er iets mis met je is als je niet krijgt wat je vraagt en niet manifesteert wat je visualiseert. Als het zo simpel zou zijn, dan waren we toch allemaal gezond, rijk en gelukkig?

De menselijke realiteit

De realiteit is dat ieder mens pijn kent. Uitdagingen, tegenslag, verlies en verdriet horen bij het leven en zijn onlosmakelijk verbonden met het mens-zijn. Je bent geen loser als het tegenzit of als je vastloopt in je denken en je emoties. Je maakt een moeilijke menselijke ervaring mee.

Omdat onze huidige maatschappij zo gericht is op het mooie plaatje aan de buitenkant, is daarmee de drempel om je problemen toe te geven hoger geworden.

Schaam je niet

Er zijn veel deskundige en betrokken hulpverleners die je vanuit hart en ziel willen en kunnen helpen. Of je nu hulp zoekt in het reguliere of het alternatieve circuit of een combinatie van beide, belangrijk is dat je iemand kiest waar je je veilig bij voelt en waar je vertrouwen in hebt. Voelt het niet goed: ga weg en zoek verder.

Hulpverleners zijn net zo menselijk als ieder ander en zitten ook weleens in de knoop, dus geneer je niet. De meeste psychische klachten zijn geen ziekte. Als iedereen er af en toe en in meer of mindere mate last van heeft dan is het dus normaal-menselijk.

Er is veel mogelijk

In hulpverlenersland zijn er diverse methoden om je gedachten en emoties te ontwarren. Je kunt weer grip op jezelf en je leven krijgen. Er bestaan waardevolle tools die je kunt leren toepassen als je ze (weer) nodig hebt … dus vraag erom.

Vind je het eng om hulp te vragen?

Dat is begrijpelijk. Erken je angst, neem hem mee onder je arm … en doe het toch.

Jouw leven is kostbaar.

 

Wil jij mentale en emotionele blokkades helen?

In mijn optiek is de beste, snelste en eenvoudigste manier om uit ego-pijn te komen, het verbinding leggen met je ziel. Vanuit zielsniveau kun je menselijke pijn veel makkelijker transformeren en helen, dan vanuit de menselijke mind.

In de Akashic Records is alle informatie over je ziel, haar vorige levens, opgedane blokkades en nog actieve geloften te vinden. Oude geloften van opoffering en martelaarschap kunnen heel verstorend doorwerken in je huidige leven.

Met behulp van een Soul Realignment Akasha Reading kunnen deze blokkades snel opgespoord worden

en eenvoudig worden opgeheven. Je stapt dan in een waar transformatieproces.

Neem gerust contact met me op, ik help je graag!

error: Content is protected !!