Karma betekent letterlijk: actie of handeling. De wet van karma is de wet van oorzaak en gevolg van je handelingen. Hoe werkt die wet precies? Er zijn veel verschillende meningen over karma. Michael, spiritueel leermeester uit de causale sfeer, deelt zijn visie:

Alles wat je zegt en doet verspreidt een energetische trilling. Vroeg of laat komt daar een energetische respons op, om de balans te herstellen. De energie van je woorden en daden, dus je acties, bepaalt je karma.

Wie bepaalt de karmische respons?

Niemand bepaalt dit, want het is een puur energetische respons. Dit hele universum bestaat uit energie en de reacties zijn wetmatig, zonder tussenkomst van een hogere macht. Niemand houdt in de gaten wat je doet, wat er gebeurt en hoe de balans hersteld zou ‘moeten’ worden. Alles is immers energie, en de energie van je acties bepaalt de energie van je consequenties. Dit is goed nieuws, want het legt de kracht en ook de verantwoordelijkheid volledig bij jezelf. Je hebt het in eigen hand, je bent geen slachtoffer van anderen of van het verleden van je ziel.

Helaas wordt karma vaak uitgelegd in termen van schuld en boete. Michael ziet dat anders, want er is volgens hem geen sprake van oordeel of straf.

De 7 niveaus van karma

Er zijn 7 niveaus van karma, waarbij niveau 1 onschuldig is en niet persoonlijk. Bijvoorbeeld: je snijdt iemand af in het verkeer en later doet een ander dat bij jou. De uitwisseling is niet persoonlijk, dat wil zeggen dat iemand anders de balans kan herstellen. Dat hoeft dus niet degene te zijn die je eerder afsneed.

Persoonlijk karma

Een voorbeeld van persoonlijk karma is moord. Als persoon A persoon B vermoordt dan dient dit tussen deze 2 zielen ooit vereffend te worden in een volgend leven. Overigens betekent dat niet automatisch dat A dan door B vermoord zal worden. Het kan ook zijn dat het leven van B door A gered wordt, fysiek of psychisch. Ook dat herstelt de balans.

Als het gaat om het (laten) vermoorden van miljoenen mensen zoals in het geval van Hitler, dan kan zijn ziel dit in balans brengen door bijvoorbeeld een vaccin of geneesmiddel te ontdekken dat miljoenen het leven zal redden.

Nu verwacht je misschien dat moord wel het allerergste is wat je een ander aan kunt doen. Moord is echter karma van niveau 5 en er zijn dus 2 niveaus met misdaden die nog erger zijn.

Groot karma

Waar het met groot karma over gaat is dat je iemands fundamentele recht en mogelijkheid van keuzevrijheid ernstig geweld aandoet (negatief karma) of juist enorm vergroot (positief karma).

Als iemand vermoord is heeft hij als persoon geen keuzevrijheid meer, het leven houdt op. Daar heeft hij zelf als mens geen last meer van, wel als ziel. Zijn ziel zal namelijk weer een nieuw leven moeten gaan plannen. Daar komt heel wat bij kijken o.a. aan zielsafspraken en levensplan.

Wat is erger dan moord?

Wat erger is dan vermoord zijn, is blijven leven op een manier waarbij je keuzevrijheid je onterecht is ontnomen: een onschuldig persoon de rest van zijn leven gevangen zetten bijvoorbeeld, of mensen tot slavernij dwingen die ze tientallen jaren moeten verdragen.

Het allerergste wat je een ander mens aan kunt doen is diens gezondheid en keuzevrijheid afnemen op mentaal en spiritueel gebied.

Dit heeft te maken met hersenspoeling zoals dat binnen sekten gebeurt, voodoo en het plaatsen van vloeken. Mensen worden dan een soort zombies die niet meer onafhankelijk kunnen denken en beslissen. Ze hebben geen contact meer met hun innerlijke wijsheid en zijn het spoor ook in spiritueel opzicht bijster. Hoewel de connectie met je Goddelijke oorsprong nooit verloren kan gaan, kan het wel zo zijn dat je er door een vloek geen contact meer mee kunt maken. Of beter gezegd: je verkeert in de illusie dat je er geen contact meer mee kunt maken.

De vloek kan alleen effect blijven houden als je dat – bewust of onbewust – toelaat. Zodra er bewustzijn komt dat je keuzevrijheid hebt kun je de hersenspoeling of vloek achter je laten, ook als die uit een vorig leven stamt. Door alle ellende zul je namelijk op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen, en vroeg of laat zul je die vinden als dat je intentie is. Je verlangen en intentie om te helen zendt een krachtige energie uit, waar een respons op zal komen.

Is er ook positief karma?

Jazeker, er bestaat zoiets als filantropisch karma. Dit ontstaat als je belangeloos anderen helpt om te overleven of een beter leven te kunnen leiden met meer keuzemogelijkheden.

Mooie voorbeelden zijn Bob Geldof die het Live Aid benefietconcert organiseerde met een miljoenen-opbrengst voor de hongerende mensen in Ethiopië, en Oskar Schindler die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven van meer dan 1000 Poolse joden wist te redden.

Niets is wat het lijkt

Maarrrr … let op! Je kunt aan iemands leven en ervaringen niet zien wat er karmisch aan de hand is, want je ziet alleen de top van de ijsberg. Je weet niet de ziele-geschiedenis en de onderling gemaakte zielsafspraken.

Als iemand slachtoffer is van een misdrijf kun je dus niet stellen dat hij in een vorig leven dader is geweest. Helaas komt deze kort-door-de-bocht-redenering vaak voor, zelfs in de spirituele hulpverlening. Een dergelijk oordeel is op zich al beschadigend, want ongeacht iemands voorgeschiedenis op zielsniveau verdient ieder mens hulp en compassie.

Als iemand goede daden verricht kan hij inderdaad nieuw filantropisch karma creëren, maar hij kan ook oud negatief karma hiermee in balans brengen. Het is ook mogelijk dat hij het puur uit berekening doet waardoor dan geen filantropisch karma ontstaat omdat de goede daden niet belangeloos zijn gedaan. Dit is iets wat je aan de buitenkant vaak niet kunt zien. Alleen de ziel kent de ware motieven.

Andere vormen van karma

Wat je ook niet weet is of een van de volgende factoren een rol spelen:

  • Zelf-karma: dit betekent dat iemand in zijn leven onbewust voorvallen creëert die een weerspiegeling zijn van diepgewortelde overtuigingen die hij meestal reeds in voorgaande levens heeft vergaard. De ervaringen in het huidige leven kunnen dan dienen als spiegel om de onbewuste overtuigingen te helen.
  • Een ziel kan vrijwillig wereldkarma op zich nemen (vaak samen met een groep van zielen verspreid over de hele wereld) om het bewustzijn over een bepaald thema te verhogen bijvoorbeeld m.b.t. seksueel misbruik.
  • Last but not least: vette pech. Niet alles wat er gebeurt is van te voren afgesproken of de bedoeling. Dit is misschien wel even schrikken als je een fervent aanhanger bent van het alles-heeft-een-reden-denken. Toch is het logisch dat in een wereld waarin ieder mens keuzevrijheid heeft er onverwachte dingen gebeuren die de ziel niet vooraf gekozen heeft.

Je weet dus nooit wat er precies aan de hand is. Heb daarom geen oordeel en probeer compassievol te kijken naar en te reageren op ieders leerervaringen en levensweg, ook die van jezelf.

Zit ik vast aan karma uit vorige levens?

Nee, zeker niet! Op ieder moment kun je nieuwe keuzes maken waardoor oud karma wordt getransformeerd. Je zit dus nooit vast aan oud karma, want alles kan in dit leven getransformeerd worden door nieuwe, positieve keuzes en acties. Karma is dus zeker geen molensteen om je nek, het is juist een uitnodiging om bewust te worden van foutieve denkbeelden en negatieve keuzes … en die te herstellen met positieve actie. Let wel: actie. Anders over iets denken is niet genoeg, het gaat om anders handelen.

Onze grootste kracht

Ons leven wordt niet zozeer bepaald door wat ons overkomt, maar door hoe we daar mee omgaan. Daarin ligt onze grootste keuzevrijheid en onze grootste kracht.

Gebruik dus je recht en vermogen om te kiezen verstandig.

 

Wil jij oud karma opschonen via de Akashic Records?

Als je wilt weten welke acties uit vorige levens je nu nog beïnvloeden en hoe je die kunt transformeren,

vraag dan een Soul Realignment Akasha Reading aan.

error: Content is protected !!