Als iemand mij benadert voor een reading, check ik altijd eerst of de ziel mij toegang verleent tot het ziele-dossier (het Akashic Record)

Soms vraagt iemand of een reading voor een ander mogelijk is, bijvoorbeeld voor een kind, een ouder of een overleden dierbare. Ook dan bepaalt de ziel of ik de reading mag uitvoeren, waarbij de intentie van de aanvrager een grote rol speelt.

De ziel kan het besluit van de mens herroepen

Omdat bij readings de ziel bepaalt of het dossier gelezen mag worden, kan dit ook betekenen dat de ziel toestemming geeft als de mens daartoe niet in staat of niet bereid is. Denk o.a. aan jonge kinderen, iemand in coma, een overledene.

Een Soul Reading voor een overleden dierbare

Als je worstelt met verdriet en vast dreigt te lopen in het rouwproces, kan een Soul Reading van de overledene je helpen. Als je een verwantschap of relatie met de overledene had zal de ziel naar alle waarschijnlijkheid toestemming geven voor een reading, omdat dit de achtergebleven dierbaren verder helpt, en vaak de overledene zelf ook.

Een natuurlijke dood kan onverwacht komen of na een ziekteproces. Als de overledene zelf heeft gekozen voor de dood, kan dit extra moeilijk zijn om te begrijpen en verwerken.

Mocht je achtergebleven zijn met intens verdriet, onbegrip, schuldgevoel, boosheid of verwijten dan kan een reading je helpen de persoon en jullie relatie in een ander licht te zien, waardoor je gemakkelijker door het natuurlijke rouwproces heen zult gaan.

Wachttijd na overlijden

Voor baby’s en pas overledenen geldt dat er een wachttijd is na geboorte of dood, voordat een reading mag plaatsvinden. Dit heeft te maken met het transitieproces van de ziel, dat niet verstoord mag worden.

Het hoogste goed

De ziel heeft een enorme wijsheid opgebouwd door alle ervaringen van vele levens. Als jij er oprecht mee geholpen bent om een reading over je overleden dierbare te ontvangen en zielerust te ervaren, dan is de kans groot dat de ziel akkoord gaat. 

 

Heb jij intense emotes na het overlijden van een dierbare en wil je die gemakkelijker kunnen verwerken?

Een Soul Realignment brengt je meer inzichten, rust en acceptatie.

Neem eerst contact op als je twijfelt of dit de juiste beslissing is.

error: Content is protected !!