Als iemand mij benadert voor een reading, check ik altijd eerst of de ziel mij toegang verleent tot het ziele-dossier (het Akashic Record)

Soms vraagt iemand of een reading voor een ander mogelijk is, bijvoorbeeld voor een kind, een ouder of een overleden dierbare. Ook dan bepaalt de ziel of ik de reading mag uitvoeren, waarbij de intentie van de aanvrager een grote rol speelt.

Soul Readings voor kinderen

De meeste ouders zullen vanuit liefde hun kind willen helpen als ze zien dat die ergens mee worstelt. Als de wens om te helpen oprecht is dan gaat de ziel van het kind meestal akkoord.

Is de ouder (onbewust) uit op macht en controle? De ziel pikt dit op, ook als de ouder zelf denkt goede bedoelingen te hebben, en zal de toegang tot het ziele-dossier weigeren.

Kinderen vanaf een jaar of 12 kunnen meestal zelf al heel goed beslissen of ze een reading willen, en met een beetje uitleg begrijpen ze de informatie prima.

Ouders mogen de informatie van de reading gebruiken om hun kind optimaal te begeleiden, afgestemd op diens zielekarakter, -talenten en -valkuilen. Kinderen die zo opgevoed worden krijgen daarmee een groot cadeau. De audio van de reading kan het kind later zelf beluisteren, zodra het daar aan toe is.

Toestemming van jonge kinderen is niet nodig: de ouder vraagt aan en de ziel beslist.

Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand een reading voor een ander aanvraagt. De meest voorkomende zijn: om te helpen, of om de onderlinge relatie te verbeteren. In alle gevallen beslist de ziel.

De ziel kan het besluit van de mens herroepen

Omdat bij readings de ziel bepaalt of het dossier gelezen mag worden, kan dit ook betekenen dat de ziel toestemming geeft als de mens daartoe niet in staat of niet bereid is. Denk o.a. aan hele jonge kinderen, iemand in coma, een overledene.

De ziel heeft het grote overzicht over leven(s) en gemaakte keuzes, en kan soms de wil of het ego van de mens overrulen.

Een Soul Reading voor een overleden dierbare

Als je worstelt met verdriet en vast dreigt te lopen in het rouwproces, kan een Soul Reading van de overledene je helpen. Als je een verwantschap of relatie met de overledene had zal de ziel naar alle waarschijnlijkheid toestemming geven voor een reading, omdat dit de achtergebleven dierbaren verder helpt, en vaak de overledene zelf ook. Mocht je achtergebleven zijn met onbegrip, schuldgevoel, boosheid of verwijten dan kan een reading je helpen de persoon en jullie relatie in een ander licht te zien, waardoor je gemakkelijker door het natuurlijke rouwproces heen zult gaan.

Wachttijd na geboorte of overlijden

Voor baby’s en pas overledenen geldt dat er een wachttijd is na geboorte of dood, voordat een reading mag plaatsvinden. Dit heeft te maken met het transitieproces van de ziel, dat niet verstoord mag worden.

Het hoogste goed

De ziel heeft een enorme wijsheid opgebouwd door alle ervaringen van vele levens. Als ze geen toestemming geeft voor een reading, dan is daar een goede reden voor. Daar kun je op vertrouwen.

 

Wil jij je kinderen een geweldig mooi spiritueel cadeau geven?

Een Soul Realigment Reading helpt jou met de opvoeding en bespaart hen een hoop ellende.

error: Content is protected !!