Zieleleeftijd (soul age): wel of niet belangrijk?

Zieleleeftijd (soul age): wel of niet belangrijk?

Binnen new age kringen wordt (mijns inziens ten onrechte) veel waarde gehecht aan het fenomeen zieleleeftijd. Veel spirituele zoekers gaan er automatisch van uit dat ze zelf een oude ziel zijn omdat ze zich verdiepen in spiritualiteit. Binnen deze visie zouden mensen...
Over Michael en de Michael Teachings

Over Michael en de Michael Teachings

Michael (niet te verwarren met de aartsengel) is de verzamelnaam van een groep van ca. 1000 zielen. Ze treden met hun teachings en healings naar buiten als een collectief bewustzijn vanuit de causale sfeer. Wie is Michael De leden van de Michael groep hebben hun...
Spirituele betekenis van het woord illusie

Spirituele betekenis van het woord illusie

Als je de betekenis van het woord illusie opzoekt krijg je omschrijvingen als: droombeeld, onjuiste waarneming, niet echt, geen realiteit. In spirituele kringen wordt daar helaas vaak aan toegevoegd: niet belangrijk, dient genegeerd te worden. Dit is een schadelijke...