Verbindend Communiceren

Heb je vaak misverstanden in de communicatie? Privé of op het werk?

  • Je krijgt niet helder geformuleerd dat je bedoelt of wat je nodig hebt
  • Je verzoek wordt niet begrepen of er wordt niet op ingegaan
  • Het botst, er zijn irritaties en onbegrip

Verbindend Communiceren heeft een paar belangrijke uitgangspunten die je helpen om goed te communiceren èn goed te luisteren wat de ander echt zegt en bedoelt.

In deze avond leer je de grondbeginselen van het Verbindend Communiceren. Je krijgt een syllabus mee met tekst, uitleg, oefeningen en tips om er mee verder te gaan.

De workshop is gratis voor leden van de Groei en Bloei Cirkel.

Niet-leden: 49 euro.

error: Content is protected !!