Binnen new age kringen wordt (mijns inziens ten onrechte) veel waarde gehecht aan het fenomeen zieleleeftijd. Veel spirituele zoekers gaan er automatisch van uit dat ze zelf een oude ziel zijn omdat ze zich verdiepen in spiritualiteit.

Binnen deze visie zouden mensen die zich niet bezighouden met spiritualiteit of dit zelfs afwijzen en zich atheïst noemen, geen oude ziel kunnen zijn. Niets is echter minder waar en dat maakt dit een boeiend onderwerp om eens naar te kijken vanuit de visie van de Michael Teachings (ook wel het Michaelsysteem genoemd).

De verschillen in zieleleeftijd

Michael is een collectief bewustzijn dat lessen en healings geeft vanuit de causale sfeer. Hij onderscheidt 5 fasen van zieleleeftijden: baby, kind, jong, volwassen en oud. In iedere fase ligt de focus op een ander thema.

In het kort:

  • baby zielen houden zich vooral bezig met fysiek overleven
  • kind zielen willen bij een community horen die orde en structuur geeft
  • jonge zielen willen iets neerzetten op aarde en succes hebben
  • de volwassen ziel verdiept zich in andere culturen en religies, andere zienswijzen en duikt diep in relaties en emoties
  • de oude ziel ontdekt het grote geheel en ervaart de eenheid van alle leven. Ze leert vrede te hebben met alle tegenstellingen van het menselijk bestaan en gehechtheid los te laten.

Voorgaande cycli

Tevens heeft een ziel zogeheten voorgaande cycli gehad. Dat wil zeggen dat iedere ziel niet alleen voor levens als mens op aarde kiest maar ook binnen het dierenrijk en zelfs op andere planeten met levensvormen die wij hier niet kennen. In de rijpheid van de ziel is het dus goed om zowel de voorgaande cycli als de huidige zieleleeftijd te betrekken, want alle ervaringen die de ziel heeft opgedaan tellen mee in de ontwikkeling van bewustzijn.

Lineaire ontwikkeling zegt niet alles

Samengevat: de lineaire ontwikkeling van een ziel is de optelsom van voorgaande cycli en huidige fase. Echter…. en hier komt de spirituele aap uit de mouw: lineaire ontwikkeling zegt niet alles want het plaatje is 3D. Waar het om gaat is welke keuzes de ziel in ieder leven gemaakt heeft, wat ze ervan geleerd heeft en hoe ze die inzichten en kennis toepast. Dat is voor iedere ziel een uniek traject.

Komt nog bij dat wat wij waarnemen van iemand niet alleen de ziel is. Het licht van de ziel schijnt door de filters van de persoonlijkheid. Deze filters worden voor ieder leven door de ziel gekozen, om vanuit steeds verschillende standpunten het menselijk leven te ervaren. Ieder filter heeft een plus- en een min-pool, wat aansluit bij het duale karakter van leven op aarde.

Leven vanuit angst of vanuit liefde

Als de persoonlijkheid leeft vanuit angst worden de min-polen tot expressie gebracht. Dat geeft een totaal ander beeld dan iemand die vanuit liefde en vertrouwen leeft, dus via de plus-polen van de persoonlijkheid.

Wat wij waarnemen is dus niet alleen de ziele-ontwikkeling maar ook (en soms: vooral) de filters van de persoonlijkheid.

Het klinkt misschien gek maar je kunt aan iemands gedrag als mens niet per se zien hoe jong of oud diens ziel is. Een jonge ziel die vanuit de plus-polen leeft kan een zeer wijs en liefdevol persoon zijn, en een oude ziel die vanuit de min-polen leeft kan bijvoorbeeld ernstige verslavingen hebben of sociaal onaangepast gedrag vertonen. Het verschil tussen leven vanuit angst (min-polen) of vanuit liefde (plus-polen) is dus zeer groot. Dit is een reden waarom er zoveel nadruk wordt gelegd op compassie, oordeelloosheid en liefde, om spiritueel te kunnen groeien.

Is iedere spirituele zoeker, healer of leraar een oude ziel?

Nee, zeker niet. Veel van mijn cliënten zijn volwassen zielen, wat heel logisch is gezien de focus van deze ziele-fase. Spirituele leraren komen in alle fasen voor: Tony Robbins is een jonge ziel, Wayne Dyer was een volwassen ziel en Eckhart Tolle is een oude ziel. Alle drie wijze mensen, ieder op hun eigen unieke manier.

Interessant is om te zien dat ieder van deze leraren zijn eigen ziele-ontwikkeling tot expressie brengt: Tony Robbins als jonge ziel richt zich vooral op succesvol zijn, Wayne Dyer als volwassen ziel was sterk gericht op emoties, overtuigingen, spiritualiteit en relaties. Eckhart Tolle brengt zijn oude ziel tot expressie door zijn onthechte manier van Zijn, helemaal in het nu en los van religie.

Zegt paranormale begaafdheid iets over spirituele ontwikkeling?

Nee, ook al niet. Binnen iedere fase kan iemand paranormaal begaafd zijn. Ook belangstelling voor spirituele zaken komt zoals gezegd in iedere fase voor. Wat wel verschilt is hoe iemand daar mee omgaat, afhankelijk van de focus van de fase waar de ziel inzit en de keuzes die de ziel heeft gemaakt voor dit leven.

Wat voor velen als een verrassing komt is dat de ziel ook in de oude fase af en toe voor een leven zonder spirituele focus kiest. Ik ken meerdere oude zielen die overtuigd atheïst zijn. In zo’n leven neemt de ziel qua spirituele studie even een adempauze. Voor de broodnodige balans?

De waarde van kennis omtrent zieleleeftijd

Kennis omtrent zieleleeftijd is interessant omdat het inzicht geeft in je eigen fase van ontwikkeling en die van anderen. Het ego kan deze indeling echter als een systeem van ranking zien. Vanuit angst en onzekerheid (en dus ego)  kun je jezelf als meer- of minderwaardig gaan zien en dat is nooit de bedoeling van spiritualiteit. We zijn allemaal spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben hier op aarde. We zitten in hetzelfde schuitje. Het enige verschil is dat sommigen van ons al wat vaker hier geweest zijn en dus wat meer ervaring als mens hebben. Meer ervaring is niet beter, alleen anders.

Liefde en vreugde vanuit het hart zijn goede indicators van spirituele ontwikkeling.

 

Wil jij weten wie je bent op zielsniveau?

 

 Dan is een Soul Realignment Akasha Reading een mooie manier

om je ware zelf beter te leren kennen

en oude karmische blokkades op te schonen.

error: Content is protected !!